top of page
Forfatter Sven-Jørn Hougaard At Fuldføre Løbet Kristen Bog Religion Tro Eksistens Jesus Gud Undervisning Bibelen Biblen Menigheden Kaldelse Barnekår Discipelskab Discipel

På denne hjemmeside er bogen ”At fuldføre løbet", der udkom i papirformat i 2012, nu frit tilgængelig for enhver på de elektroniske medier, både som e-bog og lydbog.

 

  • E-bogen kan enten læses direkte på ens PC, Mac, tablet m.v. eller downloades gratis.

  • Lydbogen kan aflyttes direkte via online streaming eller downloades vederlagsfrit.

 

Så længe lager haves, er det desuden muligt at rekvirere et gratis eksemplar af bogen i trykt form ved henvendelse til følgende e-mailadresse: sven_joern@hotmail.com

Anchor 1

Hvis man, som det er tilfældet i denne bog, studerer de bibelske tekster på deres egne betingelser, kommer det uvægerligt til at stå klart, at der er væsentlige forskelle på den konventionelle kristendomsopfattelse i vor samtid og det evangelium om Riget, som de første kristne troede på. Kirken har på mange punkter tilsidesat Guds ord til fordel for sine egne religiøse overleveringer, hvilket er den samme forseelse, som Jesus anklagede farisæerne for (Matt 15:6-9).

 

Der er således to valgmuligheder. Vi kan enten forsætte med at tolke Skriften, så den passer til vor teologi, eller vi kan tage konsekvensen af de åbenbare forskelle og revidere vor troslære, så den kommer til at stemme overens med den forkyndelse, der findes i det Nye testamente. Dette bibelstudium er et kvalificeret forsøg på at gøre det sidstnævnte.

Forfatter Sven-Jørn Hougaard At Fuldføre Løbet Kristen Bog Religion Tro Eksistens Jesus Gud Undervisning Bibelen Biblen Menigheden Kaldelse Barnekår Discipelskab Discipel

Sven-Jørn Hougaard

bottom of page